Son Kelimeler

Mustafa Aksoy Kimdir, Mustafa Aksoy Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Mustafa Aksoy Biyografisi «TIKLA»

akademisyen Kimlik Bilgileri: Adı: Mustafa Soyadı: AKSOY Doğum tarihi: 15.01.1959 Doğum yeri: Kadirli Akademik Bilgiler: Uzmanlık alanı: Uygulamalı Sosyoloji-Kültür Sosyolojisi Lisans: Fırat Üniversitesi Fen-Ede. Fak. Sosyoloji Bölümü. Bitirme tezi: Yusufizzettin Köyünde Sosyo-Kültürel Değişme: 12.06.1986 Elazığ. Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez adı: Safahat’taki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili: 28.08.1989, İstanbul. Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez adı: Kültür Sosyolojisi Açısından Elazığ ve Ağrı Köylerinde Aileye, Evliliğe ve Sosyal Hayata İlişkin Gelenekler: 14.06.1995, İstanbul. Konum ve Çalışılan Birim: Öğretim üyesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Göztepe/İstanbul Çalıştığı ve İlgilendiği Konular: Uygulamalı sosyoloji, kültür sosyolojisi, kültür tarihi, damgalar-semboller, bilim felsefesi ve yöntem, sosyal antropoloji, İslam öncesi Türk inancı ve Alevilik-Bektaşilik. Ayrıca YÖK’e bağlı özel statülü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniveristesi’nin logosunu yaptı. Tarihler İtibariyle Çalışılan İş Yerleri: 1. 1988–1994 felsefe grubu öğretmeni olarak, Elazığ /Karakoçan Lisesi, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi. 2. 20.06.1994 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi. Halen aynı yerde göreve devam ediyor. 3. 1996–1997 Uluslararası Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Etnofiloloji Enstitüsü, Türkistan/ Kazakistan 4. 1999–2001 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Bişkek/ Kırgızistan Saha çalışması yaptığı ülkeler: Tamamen kendi imkânlarıyla, Türkiye -özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da-, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Altay, Hakasya ve Tuva’da, UKİD (Uluslararası Kalkınma Yardımları ve İşbirliği Derneği) katkılarıyla da Moldavya, Romanya ve Kosova’da saha araştırmaları yaptı. Halen saha çalışmalarına devam etmektedir. Yayınlanmış Kitapları: 1.Kültür Sosyolojisi Açısından Doğu Anadolu, İstanbul 1996. 2.Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1996. 3.Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları, (Zakir Avşar’la ortak), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara 1998. 4.Sosyal Bilimler ve Sosyoloji, Alfa Yayınları, İstanbul 2000. 5.Doğu Anadolu Kültürü Üzerine Bir İnceleme, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2007. 6.Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, 2023. Yayınlanmış Makaleleri: 1.Bir Kültür Kodu Olarak Yemlik, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ağustos, 1987. 2.Sosyal Hayatımızdaki Başlık-Kalın ve Mehir Kavramlarının Sosyolojik Tahlili, Türk Yurdu Dergisi, Mayıs, 1990. 3.Akif’e Göre Aile, Eğitim ve Aydınlar, Milli Eğitim Dergisi, 95. sayı,1990. 4.Safahat’daki Bazı Kavramların Sosyolojik Tahlili, Sosyoloji Konferansları, 23. Kitap, 1991. 5.Bir Kültür Sosyologu: Mehmet Eröz, Forum Dergisi, Haziran, 1993. 6.Türk Kültüründe Alevilik, Sosyoloji Konferansları, 24. Kitap, 1994. 7.Türk Sosyolojisinde -ve Sosyal Bilimlerinde- Metodoloji Anlayışına İlişkin Bir Kritik, Türkiye Günlüğü Dergisi, 35. sayı, 1995. 8.Sosyal Tarih Açısından Ev, Bark ve Evlilik Kavramları, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Nisan, 1996. 9.“Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Halk Takvimine Göre Yılbaşı”, Erciyes Dergisi, Şubat, 1996. 10. Türkiye’de Kirveliğin Kültür Sosyoloji Açısından Tahlili, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi -Gelenek, Görenek, İnançlar- Seksiyonu Bildirileri, Ankara 1997. 11.Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Aile ve Aile Tipolojileri Hakkında Bir Eleştiri, III. Aile Şurası Tebliğleri, Ankara 1998, 12.Türkistan’ın Teke Köyünde Evlilik ve Sünnet Geleneği, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 114. sayı, 1998. 13.Sosyoloji ve Tarih İlişkisi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 134. sayı, 1998. 14.Türkler’de At ve Kımız Kültürü, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 142. sayı, 1998. 15.Kazakistan’dan Adana’ya Tör Kavramı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 150. sayı, 1999. 16.“Türk Cumhuriyetlerinde ve Türkiye’de Halı-Kilim, ve Mezar Taşlarındaki Damgalar”, Türk Yurdu Dergisi, 171. sayı, 2001. 17.“Kırgız Gelenekleri ve Abramzon” (Zekeriya Karadavut’la ortak), Türk Yurdu Dergisi, 171. sayı, 2001. 18.“Türk Adı, Türk Damgaları ve Halı Kilim Tarihi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 188. sayı, 2002. 19.“Bilimin Doğası Kart Değişimi Oyunu” (Esra Macaroğlu ile ortak), Bilim ve Teknik Dergisi, 420. Sayı, Kasım 2002. 20. Türk Cumhuriyetlerinde ve Türkiye’de Halı, Kilim ve Mezar Taşlarındaki Ortak Semboller, Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Uygarlığı, Bişkek-Kırgızistan, 2003. 21.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde Terörün Neden ve Sonuçları (Zakir Avşar’la ortak), 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, 3. Cilt, Ankara, 2003. 22.“Kültürel Kimliğin Oluşumunda Tarih Bilinci ve Tarih Öğretimi” (Kezban Kıcır ile ortak), (XII.Eğitim Bilimleri Kongresi, IV. Cilt, Ankara, 2004. 23.“Mut’ta Bir Türkmen Alevi-Tahtacı Köyünde Gelenek-Görenekler”, Alevilik (Haz: İ. Engin-H. Engin), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004. 24.“Elazığ ve Diyarbakır’da Oğuz Boylarından İki Beğdilli-Badıllı Köyü ve ‘Kürt-Ekrad, Türk’ Kavramları Hakkında Karşılaştırmalı Sosyoloji Çalışması”, I.Uluslararası ‘Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu’ (20-23 Mayıs, 2004) Bildirileri, Diyarbakır, 2004. 25.“Türkler’de Sosyal Yapı”, Türk Tarihi ve Kültürü (Ed. C. Öztürk), Pegem A Yayıncılık, Ankara 2004. 26.“Sosyal Tarih Açısından Altay Kurganlarından Anadolu’ya Damgalar”, (XIV. Türk Tarih Kongresine (9-13 Eylül 2002), III. Cilt, TTK Yayınları, Ankara, 2005. 27.“Türkiye’deki Halı-Kilimlerdeki Kazak Damgaları ve Bu Damgaların Kültür Sosyolojisi Açısından Yorumu”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mayıs 2007), Almatı-Kazakistan, 2007. 28.“Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa’da Yaşayan Türkmen Aşiretlerinin Osmanlı Belgelerinde Tanımlanmalarının Kültür Sosyolojisi Açısından Analizi ve Damgaları”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan 2006), Kayseri, 2007. 29.“Türkiye’deki Bilim Anlayışı Hakkında Genel Bir Eleştiri”, Ulusal teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (20-22 Haziran 2007), Kocaeli, 2007. 30.“Halı-kilim Tarihi ve Tunceli”, II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni (17-19 Ekim 2007), I. Cilt, Ankara, 2007. 31.“Karcadağ’da Bazı Aşiretler ve Karacadağ Halı-Kilimlerde Kullanılan Damgaların Türk Kültüründeki Yeri”,GAP Bölgesinde Alevi Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayığında Kısas (25-27 Mayıs 2007 Şanlıurfa) Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2007. 32.“İran’daki Fars, Kürt ve Türklere Ait Halı-Kilimlerinin Kültür Sosyolojisi Açısından Yorumu”, Türk Kültür Sanatından Kesitler I (Haz. M. Avşar), Konya, 2007. 33.“Kürt Kavramının Sosyolojik Analizi”, Avşarelleri Dergisi, 1. sayı, 2007. 34.“Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller”, Avşarelleri Dergisi, 2. sayı, 2007. 35.“Halı-Kilim Sanatı ve Tarihi”, Avşarelleri Dergisi, 3. sayı, 2008. 36.“Koçbaşı Damgasının Sosyo-Kültürel Önemi”, Avşarelleri Dergisi, 5. sayı, 2008. 37.“Semboller-Damgalar Neyi Anlatır”, 2023 Dergisi, 82. sayı, 2008. ESER-AYRINTI Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi Mustafa Aksoy Türkiyede sosyal bilimler; devlet, özel şirketler, hatta üniversiteler marifetiyle fen bilimlerine nispetle yıllardır üvey evlat muamelesi görmüştür. Dahası sosyal bilimlerle ilgilenenlerin özellikle popüler olanları, ya doğrudan siyasete girmiş, ya da siyasilerle yakın ilişkiler kurmuşlardır. Bu ilişkiler sosyal bilim çalışmalarına güveni azaltmıştır. Diğer taraftan siyasetin gündemiyle ilgili olmayan çalışmalara yeteri kadar ilgi duyulmamıştır. Dolayısıyla bir kısım doktora çalışmaları hariç tutulursa, genel olarak sosyal bilimlerle ilgilenenler, sosyal gerçekliği ortaya koymak yerine, siyasetçi anlayışıyla veya siyasetçilerin görüşlerini onaylamak amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Elinizdeki kitapta, Niyazi Berkes, Ziya Fahri Fındıkoğlu, Erol Güngör, Baykan Sezer ve Doğan Ergunun görüşleri doğrultusunda Emre Kongardan Ahmet Yüksel Özemre ve Fetullah Gülene, milliyetçilikten İslamcılığa, solculuktan Atatürkçülüğe kadar, ilerleme felsefesinin bütün pozitivist çocuklarının yöntem anlayışları tartışılmıştır. Türkiyede bilim insanlarının çoğunluğunun zihniyeti toplum mühendisliği yönündedir. Siyasilerin ise oldum olası bu görüşte olduğunu okur zaten çok iyi bilmektedir. -Siyasiler bir yana- bilim insanlarının asıl amacı sosyal hayatı değiştirmek değil, onu anlamak ve açıklamaktır. Hatta yirminci yüzyılın başından itibaren, yasaların yerini hızla görelilik, belirsizlik, ihtimaliyet gibi kavramlar alırken, bilimsel doğruların ucu açık, her zaman sorgulanmaya muhtaç bilgiler olduğu sağır sultanın malumudur. Çoğu kez çağın gerçeklerinin uzağında, eleştirel bakış açısından mahrum bilim dünyamız, taklitçiliğin ötesinde öze dayalı hiç bir yöntem üretememektedir. Bu mesele siyasi ve bilimsel alanlarda öylesine yaygın gözlenmektedir ki, kamuoyu tarafından ne kadar tartışılsa, yeridir. Bilmenin ıstırabını hissedenlerin arayışı bitmez. Bilme arayışı her ne kadar sıkıntılı olsa da, ilmi ahlak ehilleri bu tartışmayı sürdüreceklerdir. (Tanıtım Bülteninden) Yeni İnsan Yayınları / Araştırma - İnceleme Dizisi Türkçe (Orijinal Dili: Türkçe) 144 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm İstanbul, 2013 ISBN : 9786055895464

Mustafa Aksoy Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Mustafa_Aksoy hakkinda bilgi bulunamadi.

Mustafa AksoySözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  rum kökenli osmanlı padişahlarının olması6sevgilisini tek gecede 13 defa boşaltan kız33yazarların şimdiye kadar oynadığı en iyi pc oyunu37adı zall arkadaşları ona düzeldi diyor6 temmuz 2015 15 kişinin öldüğü trafik kazası6diego lu nani li rvp li boateng li fenerbahçe5sünnilik3Uluslararası Antalya Üniversitesireklamekmek arası karpuzatatürk ün yabancı dil bilgisinin çok düşük olması21sigara içen kız çekiciliği4karl marx3ismim buse erkeksi bayanım lezbiyenimkanuni sultan süleyman ın polonya yahudisi olmasınickten şu an olduğu mekanı tahmin etmek45uzaklara yakın olmakimamların alkol parasıyla beslenmesi5hastası olunan sözler5düğünde geline taso takmak3ösym sınavlarındaki muhteşem güvenlik11sözlük yazarlarının çocuklarının olası isimleri17lookin11walk off the earthluis carlos almeida da cunha15furkan sarıkayasözlükten bi haber seksi ve kaslı erkekleproushayata dair gülümseten detaylarsevgilim olacağına çiğ köfte dükkanım olsunkedimünir özkul ile adile naşit neden evlenmedi9ezan okununca ayağa kalkan adam273 yaşında kerhanede kalp krizinden ölen dayı52uludağ sözlük23ac dc dinleyen ilgi orospusu24çay kaşığı ile kulak karıştırmakrobin van persie18yanında sevgilisi varken başka erkeklere bakan kız5tomris hatun19geliyorum dese ne yaparsınız69iftarda su ile doymak3allermooiste feestjeeve atılan kızın önce tuvalete girmesi3krokobilac dc dinleyen kiz a laf söyleyeni s kerim13alkole gelen zammı kimsenin siklememesi10devamlı sözlüğü eleştiren nankörleraltınları alıp kaçan suriyeli gelinlercinsel sözlükyellow claw
  2 3 37 38 39 40 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  uludağ sözlükmustafa aksoy


Mustafa Aksoy Yorumlar

Yorumla